HERAKLES – en psykopats berättelse

Vid de nordliga havens kust föds en pojke till en framstående krigare och hans hustru. En pojke fascinerad av berättelser om monster och hjältar, och med en förkärlek till att plåga andra barn och djur. Övertygad om sin egen storslagenhet som gudarnas härskare Zeus egen son, bestämmer sig pojken för att bli den hjälte till man som han vet att han har inom sig. Som vuxen man tar han sig namnet Herakles och hans liv är kantat av både stordåd och grymhet. Herakles färdas över haven och hans resor tar honom till gåtfulla folk och shamaner, till mäktiga hövdingar och krigare, och till män som är både listiga och hänsynslösa. För som en gång siat av ett orakel måste han resa till många platser. Aldrig kommer han att kunna stanna länge på grund av sina illdåd.

Från de tusentals öarna i Östersjön till Nordsjöns farliga vatten, är Herakles en berättelse om girighet och våld, missbruk och lust, i en avlägsen forntid.

***
Bland stjärnmyter och legender i den antika litteraturen framträder en man, Alkides, en historisk person som tog sig namnet Herakles. Han beskrivs som en hjälte men var i själva verket en psykopat. Det här är hans berättelse.

Herakles baseras på en ny teori av den italienske kärnfysikern Felice Vinci, som placerar händelserna i Iliaden och Odysséen, och många andra antika grekiska myter, i Östersjöområdet. Malena Lagerhorn för oss till nordisk bronsålder och ställer sig frågan varför vi gör psykopater till förebilder och hjältar genom att kliva in i en psykopats sinne och låta honom själv tala.

Köp boken här. 


Var kommer allt ifrån?
När vi skrev Herakles – en psykopats berättelse höll vi oss strikt till grekiska originalkällor (översatta till engelska och svenska), nämligen följande:

Iliaden
Odysséen
Argonautika av Appolonius Rhodios
Bibliotheca av Appollodorus
Bibliotheca historica av Diodorus Siculus
Pindaros
Pausanias guide to Greece av Pausanias
Herakles av Euripides
The history of Herodotus av Herodotus

Den enda källa som vi har använt från romersk tid är Argonautika av Gaius Valerius Flaccus. Romerska källor är yngre och är ofta baserade på de äldre grekiska källorna, så vi anser att de grekiska källorna är mer tillförlitliga. Det vi också har gjort, vilket skiljer sig från många andra författare, är att vi enbart har använt oss av primära källor. När man använder sekundära källor händer det lätt att man slutar tänka själv och blir istället genomsyrad av “färdiga åsikter”. Vi ville se på händelserna med fräscha ögon och därefter se var vi landade. Vi har också noggrant sorterat bort allt som kan anses vara stjärnmyter och har istället använt de händelser som är någorlunda troliga att en man som levde under bronsåldern i norr faktiskt kan ha upplevt.

%d bloggers like this: