ILION – en gång kommer den dag då det heliga Ilion faller

Iion är en bok som baseras på Iliaden som har komponerats av Homeros om slaget om Troja Ilion är en episk berättelse om världens mest kända slag, slaget vid Troja, men i en nordisk miljö enligt en ny teori av den italienske kärnfysikern Felice Vinci. Ilion skildrar en heroisk och storslagen era tusentals år före vikingarna.

***

I en avlägsen era, i bronsåldern i norr, kämpar de lokala hövdingarna om makten över land och hav. I öster regerar hövding Priamos, hövding över den mäktiga staden Troja. I söder regerar Agamemnon, hövding över de rika danaiska öarna. Men maktbalansen mellan hövdingarna är bräcklig och efter en kidnappning ser hövding Agamemnon sin chans att samla en koalition av krigare runt Östersjön för att plundra och bränna ner Troja, en gång för alla.

Ända sedan han var barn och såg sina föräldrar och sin syster dö i branden efter en trojansk attack har Melas längtat efter att hämnas sin familj. Tillsammans med sin kusin Toas svär han en ed inför gudarna att de en dag som vuxna krigare ska förgöra Troja och bränna den mäktiga staden till grunden. När ryktet om Agamemnons härmönstring når deras nejder tar de chansen att uppfylla sin ed och går med i striden – den största strid som någonsin stått mellan trojaner och danaer.

***

I Ilion flätar Malena Lagerhorn samman antika mästerverk till en fängslande historia om äventyr, krig och hämnd.

The day has come when my theory has come to life in a fiction novel in the country of the proud Achaeans!
Felice Vinci, författare till Skandinaviskt ursprung för Homeros dikter

Köp boken här. 

Karta över Skandinavien under bronsåldern

(baserad på Felice Vincis teori)

Karta av Skandinavien under bronsåldern.
Ilion – en gång kommer den dag då det heliga Ilion faller. 
En bok av Malena Lagerhorn
%d bloggers like this: