(English text below)

I dagarna har Ilion publicerats som ljudbok och finns tillgänglig hos samtliga ljudbokstjänster och e-bokhandlare. Den har ju tidigare funnits i tryckt version och som e-bok men nu äntligen kan man också lyssna på den.

Här är handlingen i korthet:

I en avlägsen era, i bronsåldern i norr, kämpar de lokala hövdingarna om makten över land och hav. I öster regerar hövding Priamos, hövding över den mäktiga staden Troja. I söder regerar Agamemnon, hövding över de rika danaiska öarna. Men maktbalansen mellan hövdingarna är bräcklig och efter en kidnappning ser hövding Agamemnon sin chans att samla en koalition av krigare runt Östersjön för att plundra och bränna ner Troja, en gång för alla.

Ända sedan han var barn och såg sina föräldrar och sin syster dö i branden efter en trojansk attack har Melas längtat efter att hämnas sin familj. Tillsammans med sin kusin Toas svär han en ed inför gudarna att de en dag som vuxna krigare ska förgöra Troja och bränna den mäktiga staden till grunden. När ryktet om Agamemnons härmönstring når deras nejder tar de chansen att uppfylla sin ed och går med i striden – den största strid som någonsin stått mellan trojaner och danaer.

Ilion flätar samman antika mästerverk till en fängslande historia om äventyr, krig och hämnd. Baserad på Homeros klassiska epos Iliaden.

*****

In English:

Ilion is now available as audiobook in Swedish and is available at all audiobook sites and ebook stores in Sweden. At present, English versions are available in print and as ebook on Amazon (hoping to publish an audiobook in English as well eventually).

The story in short:

In a remote era, in the Bronze Age of the North, local chieftains are struggling for power over land and sea. In the east reigns chieftain Priam, chieftain of the mighty city of Troy. To the south rules Agamemnon, chieftain over all the rich islands of the Danaans. But power balances among the chieftains are fragile and after a kidnap, chieftain Agamemnon sees his chance to gather a coalition of warriors all around the Baltic Sea to sack and burn Troy, once and for all.

Ever since he was a child and saw his parents and sister die in flames after a Trojan attack, Melas has longed to revenge his family. Together with his cousin Thoas he swears an oath before the gods that one day as grown warriors, they will sack Troy and burn the mighty city to the ground. When Agamemnon’s call reaches their neighborhood, they too see their chance to fulfill their oath by joining the battle – the largest battle ever between Troyans and Danaans.

Ilion is an epic tale about the world’s most famous battle, the Battle of Troy, but in a Nordic setting according to a new theory by the Italian nuclear engineer Felice Vinci. Malena Lagerhorn depicts a heroic and glorious era thousands of years before the Vikings.

Ilion brings together ancient masterpieces in a captivating story about adventure, war, and revenge. Based on Homer’s classical epos the Iliad.